هزارویک شب

شعروتصویر

 

 

 

                                           معنی ومفهوم زبان وادبیات پیش دانشگاهی


:ادامه مطلب:
نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 8:59 بعد از ظهر توسط | |

 

 

 

 

                                                 پاسخ خودآزمایی زبان فارسی سوم دبیرستان

                                                                          تجربی وریاضی


:ادامه مطلب:
نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 8:47 بعد از ظهر توسط | |

 

 

 

 

                                                 پاسخ خودآزمایی زبان فارسی سوم دبیرستان

                                                                          تجربی وریاضی


:ادامه مطلب:
نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 8:47 بعد از ظهر توسط | |

 

 

 

 

                                     پاسخ خودآزمایی ومعنی ومفهوم زبان فارسی پیش دانشگاهی

 

 

                                                   


:ادامه مطلب:
نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم دی 1392ساعت 11:23 بعد از ظهر توسط | |

yalda_mohammad_hamidi_persiancultures_com.jpg
نوشته شده در سه شنبه بیست و ششم آذر 1392ساعت 10:24 بعد از ظهر توسط | |

 

 

قابل توجه دانش آموزان پیش دانشگاهی

لطفا ادامه مطلب را کلیک کنید

خوش باشید

 


:ادامه مطلب:
نوشته شده در شنبه بیستم مهر 1392ساعت 6:36 بعد از ظهر توسط | |

 

 

 

قابل توجه دانش آموزان سوم دبیرستان

لطفا ادامه مطلب راکلیک بفرمایید

ایام به کامتان!


:ادامه مطلب:
نوشته شده در شنبه بیستم مهر 1392ساعت 6:22 بعد از ظهر توسط | |

 

 

 

قابل توجه دانش آموزان دوم دبیرستان

لطفا ادامه مطلب راکلیک کنید.

 

تعطیلات خوش بگذرد


:ادامه مطلب:
نوشته شده در شنبه بیستم مهر 1392ساعت 6:0 بعد از ظهر توسط | |

 

                                              

 

                                                     بچه های خوب ادبیات

 


:ادامه مطلب:
نوشته شده در جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1391ساعت 6:26 بعد از ظهر توسط | |

نه هر که چهره برافروخت دلبـــــری داند
نه هر که آینه سازد سکنـــــــدری داند
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
کلاه داری و آیین ســــــــــــروری داند
تو بندگی چـــــو گدایان به شرط مزد مکن
که دوست خود روش بنده پروری داند
غلام همت آن رند عافیت ســــــــــــــــوزم
که در گداصفــــــــــــتی کیمیاگری داند
وفا و عهد نکــــــــــــــو باشد ار بیاموزی
وگرنه هر که تو بینی ستمگری دانــــد
بباختــــــــــــــــــــــــم دل دیوانه و ندانستم
که آدمـــــــی بچه‌ای شیوه ی پری داند
هزار نکته باریکتر ز مـــــــو این جاست
نه هر که سر بتراشد قلنــــــــدری داند
مدار نقطه بینـــــــــــش ز خال توست مرا
که قــــدر گوهر یک دانه جوهری داند
به قد وچهره هرآن کس که شاه خوبان شد
جهان بگیرد اگر دادگستـــــــــــری داند
ز شعر دلکــــــــــــش حافظ کسی بود آگاه
که لطف طبـــع و سخن گفتن دری داند
                                                                                                       
نوشته شده در شنبه شانزدهم اردیبهشت 1391ساعت 5:53 بعد از ظهر توسط | |

 

                                        

                                                                        لغت نامه دهخدا  

                                                                                           

                                   مصطفی رحمان دوست                                  

                                                      

 

                                      

نوشته شده در جمعه بیست و پنجم فروردین 1391ساعت 10:15 قبل از ظهر توسط | |


نوشته شده در یکشنبه سی ام بهمن 1390ساعت 6:29 بعد از ظهر توسط | |

 

 

 

                                                           یلدا  و تاثیر آن بر کریسمس                    


:ادامه مطلب:
نوشته شده در سه شنبه سی ام آذر 1389ساعت 10:25 بعد از ظهر توسط | |

  •  

 

                                        نمونه سوال زبان فارسی2 پیش دانشگاهی 

 

                                       

نوشته شده در یکشنبه نهم خرداد 1389ساعت 9:10 بعد از ظهر توسط | |

 

            نمونه  سوالات و اطلاعيه ها  در سايت  به شما عزيزان  بيام رساني مي شود.

                     باهم دراستفاده مفيد از اوراق ودستگاه كبي بكوشيم . 

                                                        ***********

                                    نمونه سوالات             باسخ خودآزمایی زبان فارسی دوم دبیرستان

                                           ***

                              پاسخ خودآزمایی اول دبیرستان 

                                                ****

  

                                                *************

                                                ادامه مطلب راكليك كنيد.

                                                       *********            

 

            باسخ خودآزمایی  اول دبیرستان 

                               *******

 

                                                                                 پاسخ خودآزمایی پیش دانشگاهی   

                                                                                                           ****  

پاسخ خودآزمایی سوم دبیرستان  

             ****                       


:ادامه مطلب:
نوشته شده در یکشنبه ششم دی 1388ساعت 11:51 بعد از ظهر توسط | |

نازم آموزگاری راکه در یک نصف روز

دانش آموزان عالم را همه داناکند

ابتداقانون آزادی نویسد برزمین

بعدازآن باخون هفتاد دوتن امضاکند.

نوشته شده در شنبه پنجم دی 1388ساعت 12:14 بعد از ظهر توسط | |

                        اجرای نمایش تمرین ۲کارگروهی ص ۶۵

                                      فارسی اول راهنمایی   


:ادامه مطلب:
نوشته شده در شنبه بیست و یکم آذر 1388ساعت 9:52 قبل از ظهر توسط | |

نمايي از نشست

محمد غلامرضایی، استاد ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي در چهارمين سلسله نشست‌هاي سعدي‌شناسي گفت: سير تكامل غزل‌سرايي به قرن 7 هجري قمري برمي‌گردد....
نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم آبان 1388ساعت 12:34 بعد از ظهر توسط | |

شاهنامه فردوسی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
آغاز کتاب
کیومرث
هوشنگ
طهمورث
جمشید
ضحاک
فریدون
منوچهر
پادشاهی نوذر
پادشاهی زوطهماسپ
پادشاهی گرشاسپ
کیقباد
پادشاهی کی​کاووس و رفتن او به مازندران
رزم کاووس با شاه هاماوران
سهراب
داستان سیاوش
پادشاهی کیخسرو شصت سال بود
گفتار اندر داستان فرود سیاوش
داستان کاموس کشانی
داستان خاقان چین
داستان اکوان دیو
داستان بیژن و منیژه
داستان دوازده رخ
اندر ستایش سلطان محمود
پادشاهی لهراسپ
پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود
داستان هفتخوان اسفندیار
داستان رستم و اسفندیار
داستان رستم و شغاد
پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود
پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود
پادشاهی داراب دوازده سال بود
پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود
پادشاهی اسکندر
پادشاهی اشکانیان
پادشاهی اردشیر
پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود
پادشاهی اورمزد
پادشاهی بهرام اورمزد
پادشاهی بهرام نوزده سال بود
پادشاهی بهرام بهرامیان
پادشاهی نرسی بهرام
پادشاهی اورمزد نرسی
پادشاهی شاپور ذوالاکتاف
پادشاهی اردشیر نکوکار
پادشاهی شاپور سوم
پادشاهی بهرام شاپور
پادشاهی یزدگرد بزه​گر
پادشاهی بهرام گور
پادشاهی یزدگرد هجده سال بود
پادشاهی هرمز یک سال بود
پادشاهی پیروز بیست و هفت سال بود
پادشاهی بلاش پیروز چهار سال بود
پادشاهی قباد چهل و سه سال بود
پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود
پادشاهی هرمزد دوازده سال بود
پادشاهی خسرو پرویز
پادشاهی شیرویه
پادشاهی اردشیر شیروی
پادشاهی فرایین
پادشاهی پوران دخت
پادشاهی آزرم دخت
پادشاهی فرخ زاد
پادشاهی یزدگرد
نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم آبان 1388ساعت 6:52 بعد از ظهر توسط | |

                                     

 

 

                                       

                                         کتابخانه الکترونیک  ودانلود کتاب

نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم مهر 1388ساعت 9:31 بعد از ظهر توسط | |

         

   

                            معرفی دانش آموزان هنرمند ادبیات

     رمز عبور:قالب داستان های بلند


:ادامه مطلب:
نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم مهر 1388ساعت 3:37 بعد از ظهر توسط | |

 

                                                      قصص الانبیا

                                                        

                               قابل توجه دانش آموزان اول راهنمایی      

                                                  

                                                                   

نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم مهر 1388ساعت 10:11 بعد از ظهر توسط | |

 

 

 

 

                                          قابل توجه دانش آموزان دوم راهنمایی

                                                           داستان وراستان

                                                                           

نوشته شده در یکشنبه نوزدهم مهر 1388ساعت 9:33 قبل از ظهر توسط | |

نامه آبراهام  لینکن به آموزگار پسرش

او باید بداند که همه مردم عادل وصادق نیستند.اما به پسرم بیاموزید که به ازای هر شیاد انسان صدیقی  هم وجود دارد .....

نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم تیر 1388ساعت 10:25 بعد از ظهر توسط | |

 

تقدیم به علاقمندان موسیقی سنتی

 

 http://www.persianpersia.com/music/artisalbums.php?artistid=113

نوشته شده در دوشنبه هجدهم خرداد 1388ساعت 6:6 بعد از ظهر توسط | |

 

 

هفت گنبد

هفت رنگ است به ز هفت اورنگ

نيــست بالاتــر از سيــاهی رنگ

 

هفت روز هفته

رنگها, ستارگان و معانی رمزی و عرفانی آنها يکی از پنج گنج حکيم نظامی گنجوی مثنوی (هفت پيکر) يا هفت گنبد است که بر گرد ماجراهای بهرام گور می گردد. از آن ماجراهای شيرين يکی اين است که بهرام هفت عروس از پادشاهان هفت اقليم به خانه می آورد و مهندسی شيده نام و خورشيد رای هفت عمارت بديع با هفت گنبد رنگين به رنگهای سيارگان هفتگانه برای او بنا می کند و بهرام آن عروسان نوخاسته را هر يک به تناسب رنگ رخسار در يکی از آن هفت گنبد می نشاند و هر روز هفته را که نزد پيشينيان هر يک به سياره ای تعلق دارد با يکی از آن نو عروسان به عيش و نشاط می گذراند.

روز شنبه منسوب به ستاره کيوان (يا زحل) و رنگش سياه است. روز يکشنبه از آن خورشيد است و رنگ زرد و زرين است. دوشنبه روز ماه است که رنگ اصليش را سبز می دانستند. سه شنبه روز بهرام يا مريخ است که جامه سرخ بر تن دارد. چهارشنبه روز سود و سودا و دکان و بازار است و به عطارد(يا تير), که دبير آسمان است و رنگش فيروزه است, تعلق دارد. پنجشنبه روز سعادت و منسوب به مشتری است و رنگ آن صندل گون است و روز جمعه از آن زهره خنياگر است که چون الماس به رنگ سفيد در آسمان می درخشد.

بدين سان اين هفت گنبد از سياه تا سفيد همه رنگها و از کيوان تا زهره همه سيارگان و از شنبه تا جمعه همه زمان ها را در بر می گيرند و به زبان رمز تمامی قصه آفرينش را از سياه که رمزی از اسم باطن يا مقام ذات الهی و خلوت ابدی شاهد هستی با خويش است چنان که شيخ محمود شبستری گفت:

 

سياهی گر ببينی نور ذات است      به تاريکی درون آب حيات است

تا سفيد که ظهور کامل همه رنگ ها و تجلی اسم ظاهر از اسمای حسنای الهی است, باز می گويند: سياه همه رنگها را در خود نهفته است و هيچيک را باز نمی تابد, از اين رو رمز سکوت مطلق و مقام لا اسم و لا رسم يا عنقای مغرب ( شهريار در پرده) و امثال اين گونه تعبيرات است و سفيد همه رنگها را باز می تابد و چون روز همه را آشکار می کند و رمز جمال الهی است که نور آسمان و زمين است و به هر طرف رو کنند چهره اوست.

رنگها و ستارگان روزهای هفته در فرهنگ غرب نيز کم و بيش با آنچه نظامی در هفت پيکر آورده هم آهنگ است. از جمله در زبان انگليسی شنبه را Saturday گويند يعنی روز زحل و رنگ آن به همين مناسبت سياه است زيرا رنگ زحل در آسمان کمی به سياهی می زند.

در اساطير يونان زحل که نامش Chronos يعنی زمان است, پدر خدايان يونانی است که فرزندانش ژوپيتر و ديگران او را از آسمان راندند و او به زمين آمد در روم (ايتاليا) مهمان پادشاهی به نام ژانوس شد و هزار سال نزد او زيست و در اين هزار سال که دوران طلايی ناميده شده است به يمن قدوم زحل, مرگ, و بيماری و پيری و زشتی و قحطی و غيره وجود نداشت و پيوسته همه چيز بر وفق مراد بود و هنوز در ايتاليا جشنی بر پا می شود به نام Satunalia يعنی جشن زحل و نام ژانويه از همان ژانوس گرفته شده است.

روز يکشنبه را Sunday می گويند يعنی روز خورشيد و با آنکه اکنون تعطيل است اما در فرهنگهای انگليسی از آن به عنوان روز اول هفته ياد می کنند, چنانچه ما نيز در فارسی (يک) شنبه می گوييم. گويی شنبه شماره صفر هفته است که هنوز آفرينش شروع نشده و با طلوع خورشيد که همان تجلی نور الهی است آفرينش در روز يکشنبه آغاز شده و روز يکشنبه اولين روز آفرينش و همچنين اولين روز هفته است.

روز دوشنبه را Monday گويند که منسوب به ماه و رنگ آن سبز است زيرا در هيات قديم رنگ اصلی ماه را سبز می دانستند و در زبان انگليسی نيز چنين است که رنگ ماه سبز است و گاهی از آن به حسادت ياد می کنند و رنگ غول حسادت نيز سبز است. و در زبان انگليسی اصطلاح Green with envy بمعنی سبز شده از حسادت, رايج است. اين روز به زن تعلق دارد زيرا ماه زن است و ارتباط ويژهای با زنان دارد از جمله آنکه مظهر نور الهی است و در غيبت خورشيد رسالت او  رساندن نور خورشيد به جهان است و زن به علت بلندی مقام و اينکه نگاهش به سوی خورشيد است اين رسالت را می تواند انجام دهد.

روز سه شنبه را Tuesday گويند يعنی روز Tues که نام يکی از خدايان است معادل با مارس يا مريخ و رنگ آن قرمز است. اين روز به مردان تعلق دارد که عاشقند و سرخ رنگ عشق است و روز قربانی و جان فشانی در راه معشوق.

چهارشنبه را Wednesday گويند که روز Oden يکی ديگر از خدايان اساطيری است که آن نيز برابر با Mercury يعنی عطارد است و رنگ آن فيروزه ای است و روز تجارت و سود و سودا است. از همين لغت کلمه Merchant به معنی بازرگان و Mercantile به معنی تجاری آمده است يعنی مربوط به مرکوری يا عطارد که دبير فلک است و دانش دنيوی نزد اوست.

روز پنجشنبه را Thursday خوانند يعنی روز متعلق به Thor که باز از خدايان ژرمنی است و معادل با ژوپيتر يا زئوس در فرهنگ روم و يونان و معادل مشتری يا برجيس در فرهنگ ماست و روز سعادت است.

 

پنجشنبه که هست روزی خوب                  در سعادت به مشتری منسوب(هفت پيکر)

 

و بالاخره روز جمعه يا آدينه را Friday گويند که بعضی گفته اند به معنی روز آسايش و رهايی از کار و فعاليت است و بعضی گفته اند روز درخشندگی و سپيدی است و متعلق به ستاره زهره يا ونوس يا آفروديت است که رنگش در آسمان به سپيدی می زند.

اگر ما نيز چون بهرام هفت روز هفته را در صحبت يکی از هفت عروس هفت اقليم هنر يعنی شعر, نمايشنامه, موسيقی, نقاشی, معماری, مجسمه سازی و سينما که هنر هفتم ناميده شده است بگذرانيم و حکايتی از او بشنويم و به تعبير ديگر هر روز هفته را با يکی از تجليات جمال و جلال الهی سر کنيم همه روزها مبارک و روز اقبال و سعادت خواهد بود.

حسين محی الدين الهی قمشه ای

نوشته شده در شنبه شانزدهم خرداد 1388ساعت 11:29 بعد از ظهر توسط | |

کارگاه داستان نویسی

قابل توحه بجه های داستان نویس

 

 http://www.golshirifoundation.org/kargah/about.htm

نوشته شده در سه شنبه پنجم خرداد 1388ساعت 0:10 قبل از ظهر توسط | |

  

نوشته شده در دوشنبه چهارم خرداد 1388ساعت 12:34 بعد از ظهر توسط | |

 قابل توجه دانش آموزان سوم دبیرستان 

                                                                                                      نمونه سوال امتحانی زبان فارسی وادبیات فارسی

 رشد را کلیلک کنید .به قسمت امتحان نهایی مراجعه کنید.

نوشته شده در جمعه بیست و پنجم اردیبهشت 1388ساعت 7:58 بعد از ظهر توسط | |

 http://www.nlai.ir/  کتابخانه ملی

  سازمان‌ اسناد و كتابخانه‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مؤسسه‌اي‌ آموزشي‌، پژوهشي‌، علمي‌ و خدماتي‌ است‌ كه‌ اساسنامه‌ آن‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ رسيده‌ است‌ و رياست‌ عاليه‌ آن‌ با رئيس‌ جمهوري‌ است‌.
شكل‌گيري‌ رسمي‌ كتابخانه‌ ملي‌ به‌ سال‌ 1316 بازمي‌گردد. در سال‌ 1358 مركز خدمات‌ كتابداري‌، و در سال‌ 1378 سازمان‌ مدارك‌ فرهنگي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در كتابخانه‌ ملي‌ ادغام‌ شدند و سرانجام‌ در سال‌ 1381 با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ اداري‌، كتابخانه‌ ملي‌ و سازمان‌ اسناد ملي‌ با هم‌ ادغام‌ شدند و سازمان‌ فعلي‌ شكل‌ گرفت‌. اكنون‌ اين‌ سازمان‌ در دو ساختمان‌ مستقل‌ «كتابخانه‌ ملي‌ ايران‌» و «گنجينه‌ اسناد ملي‌ ايران‌» فعاليت‌ دارد

 

نوشته شده در شنبه دوازدهم اردیبهشت 1388ساعت 8:47 قبل از ظهر توسط | |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت